VISUAALINEN VIESTINTÄ

 Tavoite

Valmistuessasi medianomiksi (AMK) visuaalisen viestinnän alalle sinulla on valmiudet työskennellä suunnittelijana, valokuvaajana ja/tai suunnittelet sekä toteutat visuaalisia sisältöjä eri medioihin. Työpaikkanasi voi olla esimerkiksi mediatalo, kustantamo, pelifirma, verkkosisältöjä tuottava tai palvelumuotoiluun ja digitaalisuuteen suuntautunut yritys tai suunnittelu-, viestintä- tai mainostoimisto. Teet valinnan ammatillisen ydinosaamisesi suunnasta jo koulutukseen hakeutuessasi. Koulutus antaa hyvät valmiudet asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sekä yrittäjyyteen visuaalisen viestinnän ammattikentällä.

Opiskelet upouudella, monialaisella NiemiCampuksella, jonne sijoittuvat kaikki LAMKin koulutusalat. NiemiCampus on rakennettu monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka tukee tulevaisuuden opiskelutarpeita sekä erilaisia oppimisen tapoja ja tyylejä. Samassa kiinteistössä toimii myös lukuisia eri alojen yrityksiä.

 

 Koulutuksen sisältö

Visuaalisen viestinnän suuntautumisvaihtoehdot:

  • Graafinen suunnittelu
  • Mediasisällön suunnittelu
  • Valokuvaus

Opiskelet visuaalista viestintää Muotoiluinstituutissa graafisen suunnittelijan, mediasisällön suunnittelijan tai valokuvaajan ammattitehtäviin.

Visuaalisen viestinnän alan tehtävissä menestyminen edellyttää hyvää yleissivistystä, luovuutta, visualisointikykyä sekä viestintätaitoja. Valmistuessasi medianomiksi (AMK) sinulla on ajantasaiset erikoistumisesi mukaiset ja omaan välineeseesi painottuvat viestintäteknologian taidot. Ammattimainen otteesi näkyy visuaalisessa, kerronnallisessa ja viestinnällisessä ilmaisussasi. Sinulla on myös hyvät edellytykset seurata alan nopeita muutoksia ja kehittyä edelleen omassa osaamisessasi.

Visuaalisen viestinnän koulutus toteutetaan toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri merkitys. Uudet tilat ja laitteet mahdollistavat monipuolisen ja ajanmukaisen oppimisen, joka tapahtuu kiinteässä yhteydessä työelämään. Valmistuneet huippuammattilaiset ovat mukana opetuksen kehittämisessä ja toteutuksessa sekä tekevät kanssasi työelämäprojekteja ja hankkeita. Näin jo opintojen aikana rakennat ammatillista verkostoa ja ymmärrystä visuaalisten suunnittelijoiden moninaisiin ja muuttuviin työprosesseihin ja tehtäviin.

Voit rakentaa kiinnostuksesi mukaista asiantuntijuutta ja oppia uusia työtapoja, ohjelmistoja ja laitteita monialaisissa oppimisympäristöissä. Ammattiopintojesi lisäksi voit kasvattaa ammattiosaamistasi täydentävän osaamisen sisällöillä. Henkilökohtaisen tutoroinnin avulla sinua ohjataan kehittämään omia vahvuuksiasi niin, että osaamisesi on kilpailukykyistä tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Voit laajentaa ammatillista profiiliasi ja lisätä mahdollisuuksiasi erottua työmarkkinoilla suorittamalla vaihtojakson jossakin ulkomaisista yhteistyöoppilaitoksistamme.

 

ESIVALINTATEHTÄVÄT

Valitset toivomasi suuntautumisvaihtoehto ja tee sen mukaiset neljä esivalintatehtävää. Visuaalisen viestinnän suuntautumisvaihtoehdot ovat graafinen suunnittelu, mediasisällön suunnittelu ja valokuvaus. Ohjeet tehtävien palautukseen löydät sivun lopusta.

 

Graafinen suunnittelu

  1. Riittääkö ruoka?

Tee 3 ruudun tarinallinen kuvasarja tai sarjakuva otsikon ajankohtaiseen aiheeseen liittyvästä tapahtumasta, ilmiöstä tai tilanteesta.

Toteutus: Mustavalkoinen, yhdelle A4-kokoiselle paperille. Voit halutessasi käyttää myös tekstejä. Toteutus vapaa. Tehtävän voi toteuttaa piirtäen, maalaten, valokuvaten tai kollaasein jne.

Arviointi: Tulkinta, sisällölliset ideat, kyky kertoa kuvin, omaperäisyys, sommittelu (tekstien ja kuvallisten elementtien muodostama kokonaisuus).

 

  1. Jyväskylä – Kulttuuripääkaupunki 2019

Suunnittele kuvitteellista tapahtumavuotta markkinoiva juliste.

Toteutus: Värillinen, A3-paperille. Muuten vapaa toteutus.

Arviointi: Idea, esitystapa, viestivyys, sommittelu, omaperäisyys.

 

  1. ”Minä ja tulevaisuuden toivetyöpaikkani”

Kuvaa itsesi tulevaisuuden toivetyöpaikassasi tekemässä jotain sellaista, mistä olet aina haaveillut.

Toteutus: Tee mustavalkoinen toteutus aiheesta. Voit käyttää esimerkiksi mustetta, tussia tai vesiväriä ja sivellintä. Koko vapaa, maksimikoko A3.

Arviointi: Kerronnallisuus, ympäristön ja toiminnan esitystapa, sommittelu.

 

  1. Omat työt

Esittele kymmenen omaa työtäsi.

Toteutus: Tee kymmenestä tekemästäsi työstä maksimissaan A4-kokoinen portfolio tulostaen tai itse rakentaen. Liitä jokaiseen työhön lyhyt kuvaus sen tarkoituksesta. Älä liitä portfolioon alkuperäisiä töitäsi. Valokuvaa, skannaa tai kopioi alkuperäinen työsi ja liittää se sitten portfolioosi. Sivumäärä ja rakenne ovat vapaasti valittavissasi. Sisältö pitää kuitenkin olla tarkasteltavissa ilman apuvälineitä, joten älä liitä portfolioon esim. dvd-levyä tai online-portfoliosi osoitetta.

Arviointi: Oman tuotannon omaperäisyys, laatu ja esitystapa.

 

Mediasisällön suunnittelu

  1. Riittääkö ruoka?

Tee 3 ruudun tarinallinen kuvasarja tai sarjakuva otsikon ajankohtaiseen aiheeseen liittyvästä tapahtumasta, ilmiöstä tai tilanteesta.

Toteutus: Mustavalkoinen, yhdelle A4-kokoiselle paperille. Voit halutessasi käyttää myös tekstejä. Toteutus vapaa. Tehtävän voi toteuttaa piirtäen, maalaten, valokuvaten tai kollaasein jne.

Arviointi: Tulkinta, sisällölliset ideat, kyky kertoa kuvin, omaperäisyys, sommittelu (tekstien ja kuvallisten elementtien muodostama kokonaisuus).

 

  1. Jyväskylä – Kulttuuripääkaupunki 2019

Suunnittele kuvitteellista tapahtumavuotta markkinoiva juliste.

Toteutus: Värillinen, A3-paperille. Muuten vapaa toteutus.

Arviointi: Idea, esitystapa, viestivyys, sommittelu, omaperäisyys.

 

  1. 3. Hahmosuunnittelu

Suunnittele kaksi päähahmoa animaatioelokuvaan, joka perustuu Suomen kansalliseepokseen Kalevalaan.

Toteuta hahmot niin, että hahmojen erilaiset luonteenpiirteet ja ominaisuudet tulevat esille.

Esitä animaatiohahmot yhdellä A4-kokoisella paperilla suoraan edestä kuvattuna. Sivulle ei saa sijoittaa tekstiä.

Toteutustekniikka on vapaa. Voit piirtämisen ja maalaamisen lisäksi käyttää tietokoneella tuotettua materiaalia tulostettuna paperille.

Toteutus: Värillinen, A4-paperille. Muuten vapaa toteutus.

Arviointi: Idea, esitystapa, viestivyys, sommittelu, omaperäisyys.

 

4. Omat työt

Tee omaa ilmaisullisuuttasi kuvaava pienoisportfolio, jossa voi olla tekemiäsi töitä tai osia niistä. Kerro lyhyesti kunkin työn tekemisen taustasta ja miten se kuvaa ilmaisullisuuttasi. Työt voivat olla myös harrastus- tai kehittymistarkoituksessa tehtyjä tai tätä hakuportfoliota varten toteutettuja. Portfolion koko on A4 tai pienempi. Esiteltyjen töiden maksimi lukumäärä on viisi. Portfolion sivut tulee laittaa yhteen läpinäkyvään muovitaskuun, älä sido tai kiinnitä sivuja toisiinsa. Huom: Portfolioita ei palauteta hakijalle.

 

Toteutus: Arkkikoko A4 tai pienempi, toteutustapa vapaa

Arviointi: Oman tuotannon omaperäisyys. Töiden kiinnostavuus. Portfolion sommittelu

 

 

Valokuvaus 

Ohje tehtäviin 1 ja 2:

Liimaa kukin kuva A4-kokoiselle paperiarkille tai tulosta kuva A4-kokoon. Älä sido tai kiinnitä arkkeja toisiinsa, paperiarkkien tulee olla irrallisia. Kirjoita jokaisen paperin taakse oma nimesi ja työn numero/nimi. Merkitse tarvittaessa kuvasarjan järjestys.

Voit käsitellä kuvien sävyjä ja värejä, mutta älä lisää tai poista elementtejä kuvista kuvankäsittelyn keinoin. 

 

1. Perhe

Mikä on perhe? Keitä siihen kuuluu?

Toteutus: Valokuvaten viisi väri- tai mustavalkokuvaa.

Arviointi: Idean välittyminen, kyky ottaa kontaktia ja kuvien kiinnostavuus.

 

 2. Identiteetti

Kuvaa aiheesta kolmen kuvan kokonaisuus.

Toteutus: Valokuvaten kolme väri- tai mustavalkokuvaa.

Arviointi: Idean välittyminen. Kokonaisuuden eheys ja kiinnostavuus.

 

3. Riittääkö ruoka?

Tee 3 ruudun tarinallinen kuvasarja tai sarjakuva otsikon ajankohtaiseen aiheeseen liittyvästä tapahtumasta, ilmiöstä tai tilanteesta.

Toteutus: Mustavalkoinen, yhdelle A4-kokoiselle paperille. Voit halutessasi käyttää myös tekstejä. Toteutus vapaa. Tehtävän voi toteuttaa piirtäen, maalaten, valokuvaten tai kollaasein jne.

Arviointi: Tulkinta, sisällölliset ideat, kyky kertoa kuvin, omaperäisyys, sommittelu (tekstien ja kuvallisten elementtien muodostama kokonaisuus).

 

4. Parhaat työni

Esittele kymmenen kuvaa, joista vähintään puolet on valokuvia.

Toteutus: Kuvien tulee olla tarkasteltavissa ilman apuvälineitä (esim. diat, videonauhat, dvd-levyt jne. eivät käy). Liimaa kukin kuva A4-kokoiselle paperiarkille tai tulosta kuva A4-kokoon. Älä kiinnitä arkkeja toisiinsa esim. vihkoksi. Paperiarkkien tulee olla irrallisia.

Arviointi: Kuvallisen kokonaisuuden omaperäisyys. Kuvien kiinnostavuus.

 

 


 

Tee esivalintatehtävät itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaisesti. Kirjoita kaikkien tehtävien taakse nimesi sekä tehtävän nimi ja numero. Voit hakea useampaan kuin yhteen hakukohteeseen. Mikäli esivalintatehtävien perusteella saat kutsun useamman hakukohteen valintakokeeseen, sinun on valittava minkä hakukohteen valintakokeeseen osallistut, koska kaikkien hakukohteiden valintakokeet ovat samaan aikaan.

ESIVALINTATEHTÄVIÄ EI PALAUTETA HAKIJALLE

Palauta esivalintatehtävät ja Muotoiluinstituutin oma lisälomake riittävällä postimaksulla varustetussa kirjekuoressa siten, että se on perillä viimeistään 28.3.2018 klo 15.00.  Postileima ei riitä. Esivalintatehtävät voi joko postittaa tai tuoda (ei iltaisin/viikonloppuisin!) Muotoiluinstituuttiin. Tarkista, että esivalintatehtävälähetyksesi kestää kuljetuksen. Älä lähetä tehtäviä esimerkiksi postitusputkessa, pakkausmuoto on kirjekuori (esim. C3-koko). Varaa postitukseen riittävästi aikaa, sillä posti ei välttämättä kulje yhdessä päivässä.

 

Palauta esivalintatehtävien kanssa samassa paketissa/kuoressa ainoastaan Muotoiluinstituutin oma lisälomake, yhteishakulomakkeesta EI LÄHETETÄ KOPIOTA Muotoiluinstituuttiin. Huomioi tehtävän kohdalla mahdollisesti annetut pakkausohjeet. Liimaa kirjekuoren vasempaan yläkulmaan Muotoiluinstituutin lisälomakkeen 1. sivun alaosasta irti leikattava lähetyslipuke täydellisesti täytettynä.

HUOM!
Älä laita lähetyslipuketta kuoren sisään!
Muista tehdä myös yhteishaku osoitteessa www.Opintopolku.fi

Avaa ja tulosta Muotoiluinstituutin Lisälomake.

Palautusosoite:
Lahden ammattikorkeakoulu
Muotoiluinstituutti
Kannaksenkatu 22
15140 Lahti