TEOLLINEN JA BRÄNDIMUOTOILU

 

Tavoite

Valmistuessasi teollisen ja brändimuotoilun koulutuksesta muotoilija (AMK) -tutkintoon sinulla on valmiudet työskennellä ajoneuvomuotoilun, pakkaus- ja brändimuotoilun, puettavan muotoilun ja teollisen muotoilun tehtävissä. Teet valinnan ammatillisen ydinosaamisesi suunnasta jo koulutukseen hakeutuessasi.

Suuntautumisestasi riippuen työllistäjinä voivat olla mainos- ja muotoilutoimistot, julkinen sektori ja kaupungit, brändin omistajat sekä tiedotus ja kaupan ala. Työskentelet tuotekehitystiimissä esimerkiksi ajoneuvojen, pakkauksien, vaatetuksen ja muiden puettavien tuotteiden, palvelujen sekä teollisen muotoilun parissa. Monet alan työpaikat löytyvät opiskelijan kiinnostuksen mukaan myös kansainväliseltä kentältä. Koulutuksessa hankit valmiudet toimia muotoilijana ja luovan alan yrittäjänä.

Koulutuksen sisältö

Teollisen ja brändimuotoilun opinnoissa voit keskittyä ajoneuvomuotoiluun ja suunnitella erilaisia ajoneuvoja kulkuvälineitä, työkoneita ja liikennejärjestelmiä alalle tyypillisten visuaalisten ja teknisten suunnitteluperiaatteiden mukaan. Voit myös keskittyä pakkaus- ja brändisuunnitteluun, jolloin suunnittelet pakkauksia ja brändimateriaalia pakkausteollisuuteen, yrityksille ja muille brändinomistajille. Puettavan muotoilun opinnoissa suunnittelet kaupallisesti, funktionaalisesti, eettisesti ja ekologisesti korkeatasoisia puettavia tuotteita. Teollisen muotoilun opinnoissa teet monipuolisesti erilaisia suunnittelutehtäviä tuotesuunnittelusta, palvelujen ja systeemien suunnitteluun. Voit halutessasi tarkentaa suuntautumistasi erityisesti palvelumuotoilun suuntaan valitsemalla palvelumuotoilun opintoja.

Osaamisesi koostuu mm. käyttäjälähtöisten muotoiluprosessien hallinnasta, kestävien ja ympäristömyötäisten valmistusprosessien tunnistamisesta ja uusien liiketoimintamallien soveltamisesta. Koulutuksessa painottuu muotoilun prosessiosaaminen taustoituksesta ja ideoinnista suunnittelutaitoihin ja edelleen projektihallintaan. Lisäksi monenlaiset muotoilijan työhön liittyvät taidot, kuten erilaiset visualisointi, kuvitus ja mallinnustekniikat ovat koulutuksen ytimessä.

Teollisen ja brändimuotoilun aloilla työskentely edellyttää hyvää kaksi- ja kolmiulotteista esteettistä hahmottamista sekä hyvää työvälineiden hallintaa ja materiaalien tuntemusta. Yhteistyö- ja kommunikointikyky, luova ongelmanratkaisukyky sekä kyky seurata yhteiskunnan tulevaisuuden muutostarpeita ovat tärkeitä. Lisäksi vaaditaan hyvää brändiosaamista sekä kaupallista ajattelua.

 

 

ESIVALINTATEHTÄVÄT

PORTFOLIO (Työnäytekansio)

Esittele kansiolla näytteitä osaamisistasi, joiden uskot tukevan valintaasi opiskelijaksi. Tuo esiin töitä, joilla mielestäsi erotut muista hakijoista. Ole rohkea, uniikki ja persoonallinen. Esittele työnäytekansiossa omaa persoonaasi ja taitojasi esimerkkitöiden avulla.

Töiden ei tarvitse olla puhtaita muotoilutöitä vaan ne voivat olla esimerkiksi työhösi, harrastuksiisi tai aikaisempaan koulutukseesi liittyviä tuotoksia tai tätä hakua varten tuotettuja esimerkkejä osaamisestasi. Sisällytä portfolioon lyhyet töitä selittävät tekstit. Portfolio voi koostua esim. piirustuksista, valokuvista, mallinnuksista tai maalauksista. Haluamme nähdä erityisesti käsivarapiirroksiasi.

Huom! Ei videoita, tallenteita tai linkkejä.

 

Ohjeet

Portfolion maksimikoko voi olla A3 ja siinä tulee olla  4–10 sivua.

Portfolion ensimmäisellä aukeamalla tulee olla motivaatiokirje.
Motivaatiokirjeen pituus voi olla maksimissaan A4-liuskan pituinen teksti.

Käsittele motivaatiokirjeessä ainakin seuraavia asioita:

  • Kerro itsestäsi lyhyesti.
  • Miksi haluat opiskelemaan muotoilua?
  • Mitä sinä osaat?
  • Kerro aikaisemmasta koulutuksestasi ja työkokemuksesta tai harrastuksen kautta hankitusta osaamisesta lyhyesti.
  • Miksi erityisesti haet Muotoiluinstituuttiin?
  • Miksi haluat juuri valitsemaasi koulutukseen?
  • Millainen on tulevaisuuden suunnitelmasi opiskelun jälkeen?

 

Oma nimesi ja hakukohteen nimi tulee olla portfolion kannessa.

Nido kaikki portfolion sivut yhteen haluamallasi tavalla.

 

Portfolio ja motivaatiokirje arvioidaan, mutta ei pisteytetä. Arviointiperusteena on soveltuvuus alalle, visuaalinen ilmaisukyky, näytetyöt sekä portfoliokokonaisuuden hallinta.

Portfoliossa esiteltyjen töiden tulee olla hakijan tekemiä. Mikäli esittelet yhteisprojekteja oma osuus on selvitettävä yksiselitteisesti.

 

Älä liitä portfolioon alkuperäiskappaleita töistäsi – portfolioita ei palauteta hakijalle!

Palauta portfolio ja Muotoiluinstituutin oma lisälomake riittävällä postimaksulla varustetussa kirjeessä siten, että se on perillä viimeistään 28.3.2018 klo 15.00. Portfolion voi joko postittaa tai tuoda (ei viikonloppuna tai iltaisin!) Muotoiluinstituuttiin. Varaa postitukseen riittävästi aikaa, sillä posti ei kulje välttämättä yhdessä päivässä!

Palauta portfolion kanssa samassa kuoressa ainoastaan Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin oma lisälomake, yhteishakulomakkeesta tai todistuksista EI LÄHETETÄ KOPIOTA Muotoiluinstituuttiin.

Liimaa kirjekuoren vasempaan yläkulmaan Muotoiluinstituutin lisälomakkeen 1. sivulta irrotettava lähetyslipuke täydellisesti täytettynä.

HUOM!
Älä laita lähetyslipuketta kuoren sisään!
Muista tehdä myös yhteishaku osoitteessa www.Opintopolku.fi

 

Palautusosoite:

Lahden ammattikorkeakoulu

Muotoiluinstituutti

Kannaksenkatu 22

15140 Lahti

 

Avaa ja tulosta Muotoiluinstituutin Lisälomake.