MEDIANOMI (AMK)

 

Media-alalla menestyminen edellyttää hyvää yleissivistystä, luovuutta, visualisointikykyä, taiteellista lahjakkuutta sekä kommunikaatio- ja viestintätaitoja. Valmistuvalla medianomilla (AMK) on ajantasaiset viestintäteknologian hallitsemiseen vaadittavat taiteelliset ja tekniset valmiudet.

Hakukohteet:
Medianomi (AMK), Visuaalinen viestintä

 

MUOTOILIJA (AMK)

 

Muotoilun alalla menestyminen edellyttää esteettistä hahmottamiskykyä, tiedonhankinta- ja soveltamistaitoja, yhteistyö- ja kommunikointitaitoja, yrittäjyyttä ja luovaa ongelmanratkaisukykyä. Muotoilun aloilla suunnitellaan tuotteita ja palveluja jokapäiväiseen elinympäristöön.

Hakukohteet:
Muotoilija (AMK), Sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu
Muotoilija (AMK), Teollinen ja brändimuotoilu
Muotoilija (AMK), Kokemus- ja palvelumuotoilu