KOKEMUS- ja PALVELUMUOTOILU

Tavoite

Valmistuttuasi muotoilijaksi (AMK) kokemus- ja palvelumuotoilun hakukohteesta sinulla on valmiudet työskennellä suunnittelijana monissa erilaisissa työtehtävissä. Esimerkiksi yritysten tuotekehitys- ja suunnittelutiimeissä tai kaupunkien ja valtion palveluksessa. Työpaikkanasi voi olla esimerkiksi pelifirma, palvelumuotoiluun ja digitaalisuuteen suuntautunut yritys tai kaupunki, valtio, ministeriö tai kaupunkisuunnittelua ja arkkitehtipalveluja tarjoava toimisto.

Koulutus antaa hyvät valmiudet asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sekä yrittäjyyteen monialaisella ammattikentällä. Monet alan työpaikat löytyvät opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan myös kansainväliseltä kentältä.

Kokemus- ja palvelumuotoilu on tulevaisuusorientoitunutta ihmis- ja käyttäjälähtöistä suunnittelua. Koulutuksen ydinosaamista on luova ongelmanratkaisukyvykkyys. Koulutuksessa painottuu suunnittelijan läpileikkaava ja laaja-alainen osaaminen tarkastella suunnittelukohdetta monipuolisesti. Työskentely tukeutuu vuorovaikutteiseen työotteeseen kehittää uusia ratkaisuja monialaisten tiimien, erilaisten ihmisten ja organisaatioiden kanssa.

Kokemus- ja palvelumuotoilun opinnoissa painotetaan kaupunkiympäristön tila- ja virtuaalikokemusten merkitystä hyvän käyttäjäkokemuksen toteutumisessa. Työotteessa korostuu muotoiluosaamisen ja prosessinhallintataitojen merkitys. Opinnoissa sukelletaan ihmislähtöisen suunnittelun teoriaan ja menetelmiin sekä tehdään oikeita kehitysprojekteja aidoissa ympäristöissä yhteissuunnittelun keinoin.

Opiskelet upouudella, monialaisella NiemiCampuksella, jonne sijoittuvat kaikki LAMKin koulutusalat. NiemiCampus on rakennettu monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka tukee tulevaisuuden opiskelutarpeita sekä erilaisia oppimisen tapoja ja tyylejä. Samassa kiinteistössä toimii myös lukuisia eri alojen yrityksiä.

Koulutuksen sisältö

Kokemus- ja palvelumuotoilun koulutus keskittyy asumisympäristöjen ja julkisten tilojen, palveluiden ja strategian sekä niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen suunnitteluosaamiseen ja soveltavaan tutkimukseen. Koulutuksen keskeisinä tarkastelunäkökulmina ovat käyttäjälähtöisyys, toiminnallinen ja esteettinen laatu ja kestävä kehitys. Opiskelu kuten muotoilijan työkin on vahvasti tulevaisuusorientoitunutta. Suoritat suuren osan opinnoistasi työskentelemällä aidoissa yritysyhteistyöprojekteissa.

Opinnoissa perehdyt käyttäjälähtöiseen muotoiluun ja monitilalliseen suunnitteluun, jossa kehität ratkaisuja rakennettuun ympäristöön, verkko- ja mobiiliympäristöön sekä lisättyihin todellisuuksiin (AR, VR). Kokemus- ja palvelumuotoilun koulutus keskittyy ihmisen tarpeiden tunnistamiseen ja sitä kautta käyttäjälähtöisten palveluiden sekä strategioiden kehittämiseen.

Opintojen aikana kehität ratkaisuja erilaisissa suunnittelutehtävissä käyttäjien henkilökohtaisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tarpeiden ja toiveiden mukaan. Huomioit lisäksi ympäristön asettamat vaatimukset ja haasteet muotoilu- ja suunnittelutyössäsi.

Muotoiluosaamisesta on tullut pysyvä osa kaupunkien kehittämistyötä. Muotoilun avulla kehitetään esimerkiksi kaupunkien palveluita, rakennetaan identiteettiä sekä ratkotaan kaupunkien ongelmia. Opintojen aikana keskitytään yhteiskunnallisen muotoilun mahdollisuuksiin, kaupunkien haasteiden tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Tavoitteena on yritysten ja julkisen sektorin innovaatiotoiminnan ja -kyvykkyyden vauhdittaminen muotoiluosaamisen avulla.

Uudella NiemiCampuksella on Euroopan moderneimmat oppimisympäristöt, joissa opiskelet uusien, tulevaisuussuuntautuneiden menetelmien ja laitteiden avulla. NiemiCampukselta löytyy tiloja erilaisiin tarpeisiin kuten työpajatyöskentelyyn, hiljaiseen itsekseen tekemiseen, laboratoriotöihin, co-workingiin, teoriaopetukseen ja presentaatioihin.

LAMKin kaikkiin koulutuksiin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, joiden avulla voit laajentaa ja profiloida osaamistasi. Voit valita opintoja omalta alaltasi tai oppimisväylissä, joita ovat mm. yrittäjyys, digitalisaatio, palvelumuotoilu, kiertotalous ja tapahtumatuotanto. Voit suorittaa opintoja myös monialaisissa kehittämishankkeissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä (mm. opiskelijaosuuskunnat, kampusradio).

LAMK on myös urheilijaystävällinen korkeakoulu, jossa tuemme urheilu-uraasi joustavilla opiskelumahdollisuuksilla. Yhteistyökumppanimme on Päijät-Hämeen urheiluakatemia, joka tarjoaa monipuolisia palveluita, jotka tukevat urheilijan kehittymistä urheilussa ja opiskelussa.

 

ESIVALINTATEHTÄVÄT

PORTFOLIO (Työnäytekansio)

Esittele kansiolla näytteitä osaamisistasi, joiden uskot tukevan valintaasi opiskelijaksi. Tuo esiin töitä, joilla mielestäsi erotut muista hakijoista. Ole rohkea, uniikki ja persoonallinen. Esittele työnäytekansiossa omaa persoonaasi ja taitojasi motivaatiokirjeen ja esimerkkitöiden avulla.

Töiden ei tarvitse olla puhtaasti muotoilutöitä vaan ne voivat olla esimerkiksi työhösi, harrastuksiisi tai aikaisempaan koulutukseesi liittyviä tuotoksia tai tätä hakua varten tuotettuja esimerkkejä osaamisestasi. Sisällytä portfolioon lyhyet töitä selittävät tekstit. Portfoliosi voi koostua esim. piirustuksista, valokuvista, kaavioista, kuvaruutukaappauksista, mallinnuksista tai maalauksista. Haluamme nähdä myös käsivarapiirroksiasi.

Huom! Ei videoita, tallenteita tai linkkejä.

 

Ohjeet

Portfolion maksimikoko voi olla A3 ja siinä tulee olla  4–10 sivua.

Portfolion ensimmäisellä aukeamalla tulee olla motivaatiokirje.
Motivaatiokirjeen pituus voi olla maksimissaan A4-liuskan pituinen teksti.

Käsittele motivaatiokirjeessä ainakin seuraavia asioita:

  • Kerro itsestäsi lyhyesti.
  • Miksi haluat opiskelemaan muotoilua?
  • Mitä sinä osaat?
  • Kerro lyhyesti aikaisemmasta koulutuksestasi ja työkokemuksestasi tai harrastuksen kautta hankitusta osaamisestasi.
  • Miksi erityisesti haet Muotoiluinstituuttiin?
  • Miksi haluat juuri valitsemaasi koulutukseen?
  • Millainen on tulevaisuuden suunnitelmasi opiskelun jälkeen?

 

Oma nimesi ja hakukohteen nimi tulee olla portfolion kannessa.

Nido kaikki portfolion sivut yhteen haluamallasi tavalla.

 

Portfolio ja motivaatiokirje arvioidaan, mutta ei pisteytetä. Arviointiperusteena on soveltuvuus alalle, visuaalinen ilmaisukyky, näytetyöt sekä portfoliokokonaisuuden hallinta.

Portfoliossa esiteltyjen töiden tulee olla hakijan tekemiä. Mikäli esittelet yhteisprojekteja oma osuus on selvitettävä yksiselitteisesti.

 

Älä liitä portfolioon alkuperäiskappaleita töistäsi – portfolioita ei palauteta hakijalle!

Palauta portfolio ja Muotoiluinstituutin oma lisälomake riittävällä postimaksulla varustetussa kirjeessä siten, että se on perillä viimeistään 28.3.2018 klo 15.00. Portfolion voi joko postittaa tai tuoda (ei viikonloppuna tai iltaisin!) Muotoiluinstituuttiin. Varaa postitukseen riittävästi aikaa, sillä posti ei kulje välttämättä yhdessä päivässä!

Palauta portfolion kanssa samassa kirjeessä ainoastaan Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin oma lisälomake, yhteishakulomakkeesta tai todistuksista EI LÄHETETÄ KOPIOTA Muotoiluinstituuttiin.

Liimaa kirjekuoren vasempaan yläkulmaan Muotoiluinstituutin lisälomakkeen 1. sivulta irrotettava lähetyslipuke täydellisesti täytettynä.

HUOM!
Älä laita lähetyslipuketta kuoren sisään!
Muista tehdä myös yhteishaku osoitteessa www.Opintopolku.fi

 

Palautusosoite:

Lahden ammattikorkeakoulu
Muotoiluinstituutti
Kannaksenkatu 22
15140 Lahti

 

Avaa ja tulosta Muotoiluinstituutin Lisälomake.