Hakukelpoisuus ja pääsyvaatimukset

Pohjakoulutusvaatimuksena on yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Muotoiluinstituutissa käytetään myös harkinnanvaraista valintaa, jolloin opiskelijaksi voidaan valita henkilö, jolla ei ole hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa. Harkinnanvarainen hakija on mukana opiskelijavalinnassa muiden hakijoiden tapaan ja tekee myös ensin esivalintatehtävät. Harkinta kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen. Harkinnanvaraisessa valinnassa Muotoiluinstituuttiin hakevan ei tarvitse toimittaa todistuskopioita hakuaikana.

 

Yhteishaku

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan yhdellä sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi.

Yhteishakuaika on 14.3.–28.3.2018 

Hakemukseen voi merkitä enintään kuusi hakutoivetta mieluisuusjärjestykseen. Haussa voi saada yhden opiskelupaikan. Muotoiluinstituutin hakukohteina ovat muotoilun ja median koulutusten hakukohteet.

Harkitse tarkoin hakutoivejärjestystä

Yhteishakulomakkeessa ilmoittamasi hakutoivejärjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen. Jos et pääse koulutukseen, jonka olit merkinnyt ensimmäiselle sijalle, tarkistetaan, riittävätkö pisteesi toiselle sijalle merkitsemääsi hakutoiveeseen jne. Jos taas pääset ensimmäiselle sijalle merkitsemääsi koulutukseen, sinua ei enää voida valita hakutoivejärjestyksessä alemmalla sijalla olevaan opiskelupaikkaan.

Opiskelija voi samana lukukautena ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

 

Muotoiluinstituutin oma lisälomake

 

Täytä yhteishakulomakkeen lisäksi myös Muotoiluinstituutin oma lisälomake ja lähetä se Muotoiluinstituuttiin esivalintatehtävien kanssa samassa kirjekuoressa. Mikäli haet useampaan kuin yhteen Muotoiluinstituutin hakukohteeseen, tulee jokaisen hakukohteen esivalintatehtävien kanssa palauttaa myös hakukohdekohtainen Muotoiluinstituutin oma lisälomake.

 

Esivalintatehtävät

Muotoiluinstituutin hakukohdekohtaiset esivalintatehtävät löydät yllä olevasta valikosta. Esivalintatehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytysti tehtävät suorittaneet kutsutaan valintakokeeseen 21.–23.5.2018. Hakukohdekohtaiset valintakoepäivät ilmoitetaan kutsuttavilla kutsukirjeessa ja löydät ne myös Opintopolusta, hakukohteen tiedoista, osoitteesta www.opintopolku.fi

Voit tehdä yhden tai useamman hakukohteen esivalintatehtävät. Jos palautat useamman kuin yhden hakukohteen tehtävät, jokaisen hakukohteen tehtävät on toimitettava erillisinä lähetyksinä asianmukaisin liittein. Mikäli saat kutsun useamman kuin yhden hakukohteen valintakokeeseen, on sinun ilmoitettava Muotoiluinstituuttiin, minkä hakukohteen valitset, koska valintakokeet järjestetään samanaikaisesti.

Tee esivalintatehtävät itsenäisesti, annettujen ohjeiden mukaisesti. Kirjoita kaikkien tehtävien taakse nimesi sekä tehtävän numero ja nimi. Esivalintatehtäviä ei palauteta hakijalle. Liimaa esivalintatehtäväkirjekuoren vasempaan yläkulmaan Muotoiluinstituutin lisälomakkeen 1. sivulta irti leikattava lähetyslipuke täydellisesti täytettynä.

Palauta esivalintatehtävät riittävällä postimaksulla varustetussa kirjeessä siten, että se on perillä viimeistään 28.3.2018 klo 15.00. Tehtävien on oltava määräaikaan mennessä perillä, postileima ei riitä! Esivalintatehtävät voi vaihtoehtoisesti tuoda suoraan Muotoiluinstituuttiin: päivystys pääovella 26.–27.3. klo 8–16 ja 28.3. klo 8–15.

Palautusosoite:
Lahden ammattikorkeakoulu
Muotoiluinstituutti
Kannaksenkatu 22
15140 Lahti

Valintakokeet

Valintakokeisiin valitaan hakijat esivalintehtävien perusteella, jotka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Esivalintatehtävät palauttaneille hakijoille lähetetään postitse 23.4.2018 alkavan viikon aikana kirjallinen ilmoitus jatkoon pääsystä. Myös hakijat, joita ei kutsuta valintakokeeseen saavat kirjallisen ilmoituksen. Puhelintiedusteluihin emme ehdi vastata!

Valintakokeet järjestetään 21.–23.5.2018 Muotoiluinstituutissa, Kannaksenkatu 22, Lahti. Hakukohteesta riippuen valintakoe kestää kahdesta kolmeen päivää. Hakukohdekohtaiset valintakoepäivät löydät Opintopolusta, hakukohteen tiedoista, www.opintopolku.fi

Valintakoe muodostuu monipuolisista media-alalla ja muotoilun alalla tarvittavia erityisominaisuuksia mittaavista tehtävistä, haastattelusta ja havainnoinnista. Valinnassa painotetaan visuaalista ja luovaa ongelmanratkaisukykyä, soveltuvuutta alalle sekä opiskelumotivaatiota.

 

Mikäli valintakokeeseen kutsuttu hakija tarvitsee erityisjärjestelyjä, hänen tulee heti valintakoekutsun saatuaan ottaa yhteyttä Muotoiluinstituutin opintokoordinaattori Auli Papinniemeen: 050 5020644, etunimi.sukunimi@lamk.fi

 

Valintakokeen pisteytys

Lopullinen opiskelijavalinta perustuu valintakokeesta annettaviin pisteisiin. Todistusarvosanoja ei pisteytetä. Tullakseen valituksi, hakijan on suoritettava jokainen kokeen osio hyväksytysti ja kokonaispisteitä on kerryttävä vähintään 50 pistettä (max. 100 pistettä). Hyväksymme vain Muotoiluinstituutissa suoritetun valintakokeen. Lukiossa suoritetuista diplomeista ei myöskään anneta hakuvaiheessa pisteitä.

 

Valinnan tulokset julkaistaan Opintopolku.fi -palvelussa viimeistään 1.7.2018. Hakijan on ilmoitettava viimeistään 15.7.2018 klo 15.00 ottaako hän opiskelupaikan vastaan.